Tora Storm    

2017 – 
Oppdragsgiver: Tora Storm AS
Under oppføring

SPARK studio har tegnet 3 boliger i rekke i sterkt skrånende terreng.Alle boligene har parkeringskjeller og takterrasse. For å boligene til å fungere på tomten har SPARK studio lagt inn halvplan som gjør at boligen trappes fint opp i terrenget. Dette gir god takhøyde i stue med utsikt til byen.

 

PROSJEKTER