KOLSÅS

2019
Oppdragsgiver: Kolsås AS                                                                                                                                           Rammesøknad godkjent januar 2019

Under arbeid

SPARK studio  har tegnet flotte familieboliger på Kolsås. Området skal bygges ut med rekkehus og tomannsboliger.

 

PROSJEKTER